qr kod na stranku

Helsinki-Uusimaa - FI1B

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI > Helsinki-Uusimaa


mapka Helsinki-Uusimaa FI1B
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020145
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202175
počet obyvateľov20211 702 678
hustota obyvateľstva2019184,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,87
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202118,24
účasť na celoživotnom vzdelávaní202135,1
miera nezamestnanosti mladých202115,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202126,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,5
index demografickej závislosti202127,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,68
demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Helsinki-Uusimaa

nace_r2%
NRP10,21 %
J73,98 %
R-U62,27 %
F607 %
K25,23 %
O-Q218,925 %
A8,41 %
B-E79,39 %
M_N130,815 %
TOTAL870,6100 %
L11,61 %
G-I19022 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Helsinki-Uusimaa, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Helsinki-Uusimaa

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa demografická pyramída

ostatné: MANNER-SUOMI, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Západné Fínsko, Etelä-Suomi

susedia: Etelä-Suomi

podregióny: Helsinki-Uusimaa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Helsinki-Uusimaa - FI1B, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1B


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1B
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .