qr kod na stranku

Helsinki-Uusimaa - FI1B

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI > Helsinki-Uusimaa


mapka Helsinki-Uusimaa FI1B
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,8
miera nezamestnanosti mladých202213,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202224,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,7
Demografia
počet obyvateľov20221 714 741
hustota obyvateľstva2022187,8
index demografickej závislosti202227,6
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202297,93
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202224,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20226,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021143
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,5

Helsinki-Uusimaa in English: FI1B podregióny: Helsinki-Uusimaa

demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Helsinki-Uusimaa

nace_r2%
A6,11 %
B-E83,29 %
F59,57 %
G-I19322 %
J79,19 %
K25,53 %
L12,31 %
M_N138,516 %
NRP10,71 %
O-Q223,225 %
R-U61,97 %
TOTAL893100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Helsinki-Uusimaa, 2022 demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1B Helsinki-Uusimaa demografická pyramída

ostatné: MANNER-SUOMI, Helsinki-Uusimaa, Pohjois- ja Itä-Suomi, Západné Fínsko, Etelä-Suomi

susedia: Etelä-Suomi

podregióny: Helsinki-Uusimaa

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Helsinki-Uusimaa - FI1B, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1B


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1B
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .