qr kod na stranku

MANNER-SUOMI - FI1

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI


mapka MANNER-SUOMI FI1
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,9
miera nezamestnanosti mladých202214,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202222,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,3
Demografia
počet obyvateľov20225 517 897
hustota obyvateľstva202218,2
index demografickej závislosti202237,4
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202298,8
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202221,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021112
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,2

wikidata Q1083368 MANNER-SUOMI in English: FI1 podregióny: Západné Fínsko, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi

demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, MANNER-SUOMI

nace_r2%
A97,64 %
B-E371,314 %
F184,17 %
G-I523,620 %
J134,35 %
K472 %
L29,71 %
M_N333,113 %
NRP30,91 %
O-Q717,727 %
R-U155,76 %
TOTAL2625100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, MANNER-SUOMI, 2022 demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI demografická pyramída

ostatné: Fínsko, MANNER-SUOMI, Alandy

susedia: Nórsko, Severné Švédsko

podregióny: Západné Fínsko, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MANNER-SUOMI - FI1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .