qr kod na stranku

MANNER-SUOMI - FI1

regióny EÚ: Fínsko > MANNER-SUOMI


mapka MANNER-SUOMI FI1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020113
miera nezamestnanosti20217,8
miera zamestnanosti202172,6
počet obyvateľov20215 503 664
hustota obyvateľstva201918,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,79
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202120,36
účasť na celoživotnom vzdelávaní202130,6
miera nezamestnanosti mladých202117,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202124,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,7
index demografickej závislosti202136,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202197,55
demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, MANNER-SUOMI

nace_r2%
NRP24,11 %
J1265 %
R-U156,16 %
F187,87 %
K45,22 %
O-Q705,228 %
A104,14 %
B-E354,914 %
M_N315,412 %
TOTAL2557,5100 %
L28,71 %
G-I509,920 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, MANNER-SUOMI, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, MANNER-SUOMI

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI 1996 demografická pyramída demograficky strom FI1 MANNER-SUOMI demografická pyramída

ostatné: Fínsko, Ålandy, MANNER-SUOMI

susedia: Nórsko, Severné Švédsko

podregióny: Západné Fínsko, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - MANNER-SUOMI - FI1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .