Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Ålandy - FI2

regióny EÚ: Fínsko > Ålandy


mapka Ålandy FI2
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019116
miera zamestnanosti202081.5
počet obyvateľov202029 884
hustota obyvateľstva201919.2
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy201134.92
účasť na celoživotnom vzdelávaní202025.4
index demografickej závislosti202037.4
podiel zamestnanosti mužov a žien202097.45

Zamestnanosť podľa sektorov, Ålandy

nace_r2%
TOTAL15.3100 %
O-Q4.831 %
G-I3.724 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ålandy, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ålandy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI2 Ålandy 1996 demografická pyramída demograficky strom FI2 Ålandy demografická pyramída

ostatné: Fínsko, Ålandy, MANNER-SUOMI

podregióny: Ålandy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Ålandy - FI2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI2