qr kod na stranku

Ålandy - FI20

regióny EÚ: Fínsko > Ålandy > Ålandy


mapka Ålandy FI20
ukazovateľobdobiehodnota
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
miera zamestnanosti202184,2
počet obyvateľov202130 129
hustota obyvateľstva201919,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202124,5
index demografickej závislosti202138
podiel zamestnanosti mužov a žien202198,35

Zamestnanosť podľa sektorov, Ålandy

nace_r2%
G-I3,623 %
O-Q4,730 %
TOTAL15,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Ålandy, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Ålandy

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom FI20 Ålandy 1996 demografická pyramída demograficky strom FI20 Ålandy demografická pyramída

ostatné: Ålandy, Ålandy

podregióny: Ålandy

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Ålandy - FI20, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI20


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/FI20
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .