qr kod na stranku

Övre Norrland - SE33

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > Övre Norrland


mapka Övre Norrland SE33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201812,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020122
miera nezamestnanosti20216,3
miera zamestnanosti202174,6
počet obyvateľov2021522 806
hustota obyvateľstva20193,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202113,11
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,76
účasť na celoživotnom vzdelávaní202130,7
miera nezamestnanosti mladých202122,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,9
index demografickej závislosti202137,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,51

Zamestnanosť podľa sektorov, Övre Norrland

nace_r2%
J8,23 %
R-U11,25 %
F20,48 %
O-Q9739 %
A73 %
B-E30,612 %
M_N2711 %
TOTAL248,4100 %
G-I38,816 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Övre Norrland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Övre Norrland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE33 Övre Norrland 1996 demografická pyramída demograficky strom SE33 Övre Norrland demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Övre Norrland, Norra Mellansverige, kód NUTS

susedia: Trøndelag, kód NUTS, Pohjois- ja Itä-Suomi, Nord-Norge

podregióny: Västerbottens län, Norrbottens län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Övre Norrland - SE33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .