qr kod na stranku

Övre Norrland - SE33

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > Övre Norrland


mapka Övre Norrland SE33
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20225,3
miera nezamestnanosti mladých202217,8
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,7
podiel dlhodobo nezamestnaných201812,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202234,3
Demografia
počet obyvateľov2022524 256
hustota obyvateľstva20223,4
index demografickej závislosti202237,9
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202294,35
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202233,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20195,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021127
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277,5

wikidata Q7898825 Övre Norrland in English: SE33 podregióny: Västerbottens län, Norrbottens län

demograficky strom SE33 Övre Norrland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Övre Norrland

nace_r2%
A62 %
B-E31,512 %
F18,27 %
G-I41,116 %
J9,24 %
K3,31 %
L3,21 %
M_N3012 %
O-Q10039 %
R-U12,55 %
TOTAL256,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Övre Norrland, 2022 demograficky strom SE33 Övre Norrland 1996 demografická pyramída demograficky strom SE33 Övre Norrland demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Norra Mellansverige, kód NUTS, Övre Norrland

susedia: Trøndelag, kód NUTS, Pohjois- ja Itä-Suomi, Nord-Norge

podregióny: Västerbottens län, Norrbottens län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Övre Norrland - SE33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .