qr kod na stranku

kód NUTS - SE32

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > kód NUTS


mapka kód NUTS SE32
erb kód NUTS SE32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20180,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201816,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020103
miera nezamestnanosti20216,5
miera zamestnanosti202178,4
počet obyvateľov2021375 709
hustota obyvateľstva20195,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202115,05
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202132,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202131,2
miera nezamestnanosti mladých202117
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201946,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20186,9
index demografickej závislosti202140,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,99

Zamestnanosť podľa sektorov, kód NUTS

nace_r2%
J6,44 %
R-U8,65 %
F15,48 %
K42 %
O-Q66,136 %
A5,53 %
B-E21,512 %
M_N19,911 %
TOTAL182,5100 %
G-I30,317 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, kód NUTS, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, kód NUTS

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE32 kód NUTS 1996 demografická pyramída demograficky strom SE32 kód NUTS demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Övre Norrland, Norra Mellansverige, kód NUTS

susedia: Trøndelag, Övre Norrland, Hedmark og Oppland, Norra Mellansverige, Nord-Norge

podregióny: Västernorrlands län, Jämtlands län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - kód NUTS - SE32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .