qr kod na stranku

kód NUTS - SE32

regióny EÚ: Švédsko > Severné Švédsko > kód NUTS


mapka kód NUTS SE32
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20226,8
miera nezamestnanosti mladých202221,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20180,9
podiel dlhodobo nezamestnaných201816,8
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202231,9
Demografia
počet obyvateľov2022376 247
hustota obyvateľstva20225,3
index demografickej závislosti202241,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202298,74
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202236,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20186,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021108
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278,6

wikidata Q10859773 kód NUTS in English: SE32 podregióny: Västernorrlands län, Jämtlands län

Zamestnanosť podľa sektorov, kód NUTS

nace_r2%
A3,92 %
B-E17,610 %
F14,78 %
G-I33,818 %
J63 %
K5,63 %
L4,22 %
M_N22,512 %
O-Q66,236 %
R-U8,45 %
TOTAL183,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, kód NUTS, 2022 demograficky strom SE32 kód NUTS 1996 demografická pyramída demograficky strom SE32 kód NUTS demografická pyramída

ostatné: Severné Švédsko, Norra Mellansverige, kód NUTS, Övre Norrland

susedia: Trøndelag, Övre Norrland, Innlandet, Norra Mellansverige, Nord-Norge

podregióny: Västernorrlands län, Jämtlands län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - kód NUTS - SE32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .