qr kod na stranku

Nórsko - NO

regióny EÚ: Nórsko


mapka Nórsko NO
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q318,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019145
miera nezamestnanosti2022q33,3
miera zamestnanosti2022q378,1
počet obyvateľov20215 391 369
hustota obyvateľstva201917,3
výdavky na PTP ako percento HDP20201,719
výdavky na APTP20200,267
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q338,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202116,7
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202010,5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q39
pracujúci na čiastočný úväzok2022q320,68
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q312,04
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q330,34
rozdiel v platoch mužov a žien202013,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202177,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202119,5
miera nezamestnanosti mladých2022q39,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q312,2
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q36
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q210,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q37,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q37
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q31,5
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9
miera náhrady miezd dôchodkami20200,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,58
index demografickej závislosti202127,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q394,27
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q397,06
podiel miezd na HDP2022q331
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202131 795
  • Nórsko in English: NO
  • podregióny: Nórsko
demograficky strom NO Nórsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko

nace_r2%
NRP12,40 %
J117,64 %
R-U119,14 %
F231,18 %
K53,82 %
O-Q995,236 %
A65,42 %
B-E30211 %
M_N298,811 %
TOTAL2797,7100 %
L34,81 %
G-I567,320 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nórsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 121.9
E: 74.6; U: 9.3; I: 38.0
P: 328.0
E: 231.9; U: 18.1; I: 78.0
P: 251.2
E: 205.0; U: 11.6; I: 34.6
Y30-39P: 112.4
E: 69.8; U: 7.9; I: 34.7
P: 242.1
E: 200.6; U: 9.4; I: 32.1
P: 375.1
E: 342.3; U: 11.1; I: 21.7
Y40-49P: 95.4
E: 57.9; U: 3.8; I: 33.7
P: 274.0
E: 219.7; U: 9.2; I: 45.1
P: 348.9
E: 319.7; U: 6.7; I: 22.5
Y50-59P: 134.9
E: 82.7; U: 3.0; I: 49.2
P: 297.0
E: 240.0; U: 5.4; I: 51.6
P: 274.4
E: 248.2; U: 3.4; I: 22.8
Y60-69P: 120.7
E: 45.0; U: 1.5; I: 74.2
P: 277.7
E: 127.6; U: 2.1; I: 148.0
P: 186.4
E: 105.8; U: 2.5; I: 78.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO Nórsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NO Nórsko demografická pyramída

ostatné: Holandsko, Nórsko

susedia: Švédsko, Fínsko

podregióny: Nórsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nórsko - NO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .