qr kod na stranku

Nórsko – NO

regióny EÚ: Nórsko


mapka Nórsko NO
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,14
výdavky na APTP20210,252
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202322,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202314,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q18,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q136,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20237,1
pracujúci na čiastočný úväzok202320,06
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2024q112,67
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202328,37
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q142,8
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202336 288
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202214,4
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202382,4
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202292,89
podiel zamestnanosti mužov a žien202394,84
podiel nezamestnanosti mužov a žien2024q186,36
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202315,3
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q16,4
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q39,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20235,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021172
HICP infláciaz mája 20242,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2024q176,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9
voľné pracovné miesta2024q13,9

Viac na wikipédii Wikidata Q20 OpenStreetMap 1059668 Nórsko in English: NO

Podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge


demograficky strom NO Nórsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,7
miera nezamestnanosti mladých202311
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q110,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202313,2

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko

NACE r2%NACE r2%
A71,92 %B-E304,511 %
F239,98 %G-I589,420 %
J131,85 %K56,12 %
L29,31 %M_N315,711 %
NRP16,51 %O-Q1003,235 %
R-U133,25 %TOTAL2891,6100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nórsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 124.1
E: 81.4; U: 8.4; I: 34.3
P: 292.1
E: 218.8; U: 11.3; I: 62.0
P: 273.2
E: 230.9; U: 8.8; I: 33.5
Y30-39P: 128.8
E: 87.6; U: 5.0; I: 36.2
P: 202.6
E: 174.7; U: 3.5; I: 24.4
P: 413.6
E: 378.5; U: 7.4; I: 27.7
Y40-49P: 104.9
E: 65.2; U: 3.6; I: 36.1
P: 243.5
E: 205.4; U: 4.3; I: 33.8
P: 356.4
E: 327.5; U: 5.1; I: 23.8
Y50-59P: 135.4
E: 80.4; U: 1.9; I: 53.1
P: 301.2
E: 246.2; U: 3.7; I: 51.3
P: 287.3
E: 255.4; U: 3.4; I: 28.5
Y60-69P: 132.0
E: 57.4; U: 1.1; I: 73.5
P: 269.4
E: 132.6; U: 2.2; I: 134.6
P: 194.3
E: 118.1; U: 0.8; I: 75.4

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom NO Nórsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.488984e+06
hustota obyvateľstva202217,7
index demografickej závislosti202328,4
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q11,2
miera náhrady miezd dôchodkami20230,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,6
doba dožitia 50‐ročného človeka202233,8
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202224,4
demograficky strom NO Nórsko demografická pyramída

Susedia: Švédsko, Fínsko

Podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Nórsko – NO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RNO, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO