Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Nórsko - NO

regióny EÚ: NORGE


mapka NORGE NO

ukazovateľ obdobie hodnota dlhodobá nezamestnanosť 2019q1 0.8 HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ 2016 145 miera nezamestnanosti 2019q2 3.5 miera zamestnanosti 2019q2 75.2 počet obyvateľov 2018 5295619 hustota obyvateľstva 2017 17.1 odpracované hodiny u osôb na plný úväzok 2019q2 36.6 percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu 2018 5.5 percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu 2018 10.5 percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú 2019q1 7 rozdiel v platoch mužov a žien 2017 14.3 účasť na celoživotnom vzdelávaní 2018 19.7 miera nezamestnanosti mladých 2018 9.7 nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú 2019q1 4.8 miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním 2019q1 8.6 ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 2018 16.2 index demografickej závislosti 2018 25.9 podiel zamestnanosti mužov a žien 2019q2 94.56

ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2019q10.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2016145
miera nezamestnanosti2019q23.5
miera zamestnanosti2019q275.2
počet obyvateľov20185 295 619
hustota obyvateľstva201717.1
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2019q236.6
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20185.5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu201810.5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2019q17
rozdiel v platoch mužov a žien201714.3
účasť na celoživotnom vzdelávaní201819.7
miera nezamestnanosti mladých20189.7
nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú2019q14.8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2019q18.6
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia201816.2
index demografickej závislosti201825.9
podiel zamestnanosti mužov a žien2019q294.56

* NORGE in English: NO

demograficky strom NO NORGE demografická pyramída

ostatné: NORGE, Holandsko

susedia: Fínsko, Švédsko

podregióny: Nórsko


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO