qr kod na stranku

Nórsko - NO

regióny EÚ: Nórsko


mapka Nórsko NO
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q43,2
miera nezamestnanosti mladých2022q410
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q48,7
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q493,94
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q40,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q422,3
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20201,719
výdavky na APTP20200,267
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202010,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20204,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q47,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q437,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20228,7
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q139,5
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202232 902
Demografia
počet obyvateľov20225 425 270
hustota obyvateľstva202214,8
index demografickej závislosti202228,1
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202114,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202282,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q494,96
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q414,9
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q44,3
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q210,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q46,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020142
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q477,3
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q31,5
miera náhrady miezd dôchodkami20200,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,58

Nórsko in English: NO podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge

demograficky strom NO Nórsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko

nace_r2%
A62,52 %
B-E313,811 %
F236,58 %
G-I593,621 %
J1244 %
K60,42 %
L33,31 %
M_N303,411 %
NRP12,40 %
O-Q988,335 %
R-U1315 %
TOTAL2859,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nórsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 124.1
E: 81.4; U: 8.4; I: 34.3
P: 292.1
E: 218.8; U: 11.3; I: 62.0
P: 273.2
E: 230.9; U: 8.8; I: 33.5
Y30-39P: 128.8
E: 87.6; U: 5.0; I: 36.2
P: 202.6
E: 174.7; U: 3.5; I: 24.4
P: 413.6
E: 378.5; U: 7.4; I: 27.7
Y40-49P: 104.9
E: 65.2; U: 3.6; I: 36.1
P: 243.5
E: 205.4; U: 4.3; I: 33.8
P: 356.4
E: 327.5; U: 5.1; I: 23.8
Y50-59P: 135.4
E: 80.4; U: 1.9; I: 53.1
P: 301.2
E: 246.2; U: 3.7; I: 51.3
P: 287.3
E: 255.4; U: 3.4; I: 28.5
Y60-69P: 132.0
E: 57.4; U: 1.1; I: 73.5
P: 269.4
E: 132.6; U: 2.2; I: 134.6
P: 194.3
E: 118.1; U: 0.8; I: 75.4

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO Nórsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NO Nórsko demografická pyramída

susedia: Švédsko, Fínsko

podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Nórsko - NO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .