qr kod na stranku

Nórsko – NO

regióny EÚ: Nórsko


mapka Nórsko NO
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,14
výdavky na APTP20210,252
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202221,1
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202010,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20204,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q28,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q235,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20228,7
pracujúci na čiastočný úväzok2023q221,38
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q212,96
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q230,65
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q247
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202232 902
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202114,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202282,6
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202093,56
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q295,72
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q282,5
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q216
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q26,4
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2021q210,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q26,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020142
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q277,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9

Viac na wikipédii Wikidata Q20 OpenStreetMap 2978650 Nórsko in English: NO

Podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge


demograficky strom NO Nórsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q23,7
miera nezamestnanosti mladých2023q210,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q29,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q20,4
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q115,8

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko

NACE r2%NACE r2%
A62,52 %B-E313,811 %
F236,58 %G-I593,621 %
J1244 %K60,42 %
L33,31 %M_N303,411 %
NRP12,40 %O-Q988,335 %
R-U1315 %TOTAL2859,2100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Nórsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Nórsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 124.1
E: 81.4; U: 8.4; I: 34.3
P: 292.1
E: 218.8; U: 11.3; I: 62.0
P: 273.2
E: 230.9; U: 8.8; I: 33.5
Y30-39P: 128.8
E: 87.6; U: 5.0; I: 36.2
P: 202.6
E: 174.7; U: 3.5; I: 24.4
P: 413.6
E: 378.5; U: 7.4; I: 27.7
Y40-49P: 104.9
E: 65.2; U: 3.6; I: 36.1
P: 243.5
E: 205.4; U: 4.3; I: 33.8
P: 356.4
E: 327.5; U: 5.1; I: 23.8
Y50-59P: 135.4
E: 80.4; U: 1.9; I: 53.1
P: 301.2
E: 246.2; U: 3.7; I: 51.3
P: 287.3
E: 255.4; U: 3.4; I: 28.5
Y60-69P: 132.0
E: 57.4; U: 1.1; I: 73.5
P: 269.4
E: 132.6; U: 2.2; I: 134.6
P: 194.3
E: 118.1; U: 0.8; I: 75.4

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom NO Nórsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20225 425 270
hustota obyvateľstva202214,8
index demografickej závislosti202228,1
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q21,4
miera náhrady miezd dôchodkami20200,56
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,58
doba dožitia 50‐ročného človeka202134,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202025,6
demograficky strom NO Nórsko demografická pyramída

Susedia: Švédsko, Fínsko

Podregióny: Nórsko, Oslo og Akershus, Innlandet, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Nórsko – NO, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/NO


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO