qr kod na stranku

Oslo og Akershus - NO01

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Oslo og Akershus


mapka Oslo og Akershus NO01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202017,3
miera nezamestnanosti20205,2
miera zamestnanosti202076,2
počet obyvateľov20201 326 682
hustota obyvateľstva2019259,8
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202011,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202024,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202017,3
miera nezamestnanosti mladých202012,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202018,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20205,2
index demografickej závislosti202020,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202096,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Oslo og Akershus

nace_r2%
J56,68 %
R-U41,66 %
F42,46 %
K24,43 %
O-Q226,232 %
B-E39,26 %
M_N105,915 %
TOTAL708,8100 %
L10,51 %
G-I158,122 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Oslo og Akershus, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Oslo og Akershus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO01 Oslo og Akershus 1996 demografická pyramída demograficky strom NO01 Oslo og Akershus demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Sør-Østlandet, Hedmark og Oppland, Norra Mellansverige

podregióny: Oslo, Akershus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Oslo og Akershus - NO01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .