qr kod na stranku

Oslo og Akershus - NO01

regióny EÚ: Nórsko > Nórsko > Oslo og Akershus


mapka Oslo og Akershus NO01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20151
podiel dlhodobo nezamestnaných201522,2
miera nezamestnanosti20154,8
miera zamestnanosti201576,4
počet obyvateľov20201 326 682
hustota obyvateľstva2019259,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní201523
miera nezamestnanosti mladých20158,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201513,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20153,4
index demografickej závislosti202020,9
podiel zamestnanosti mužov a žien201597,04

Zamestnanosť podľa sektorov, Oslo og Akershus

nace_r2%
A3,61 %
B-E34,15 %
F37,16 %
G-I158,724 %
J53,38 %
K23,84 %
L6,81 %
M_N91,914 %
NRP1,60 %
O-Q216,132 %
R-U41,46 %
TOTAL668,5100 %

za 2015, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Oslo og Akershus, 2015

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Oslo og Akershus

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NO01 Oslo og Akershus 1996 demografická pyramída demograficky strom NO01 Oslo og Akershus demografická pyramída

ostatné: Nórsko, Sør-Østlandet, Trøndelag, Oslo og Akershus, Nord-Norge, Hedmark og Oppland, Vestlandet, Agder og Rogaland

susedia: Sør-Østlandet, Hedmark og Oppland, Norra Mellansverige

podregióny: Oslo, Akershus

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Oslo og Akershus - NO01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NO01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .