qr kod na stranku

Västsverige - SE23

regióny EÚ: Švédsko > Južné Švédsko > Västsverige


mapka Västsverige SE23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202119,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020117
miera nezamestnanosti20218,5
miera zamestnanosti202176,3
počet obyvateľov20212 071 191
hustota obyvateľstva201970,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202114,65
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202128,95
účasť na celoživotnom vzdelávaní202134,6
miera nezamestnanosti mladých202123
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202141,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,9
index demografickej závislosti202132,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,28
demograficky strom SE23 Västsverige podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Västsverige

nace_r2%
NRP13,51 %
J394 %
R-U42,94 %
F77,57 %
K15,41 %
O-Q33532 %
A18,62 %
B-E135,613 %
M_N149,514 %
TOTAL1034,1100 %
L18,92 %
G-I188,118 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Västsverige, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Västsverige

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE23 Västsverige 1996 demografická pyramída demograficky strom SE23 Västsverige demografická pyramída

ostatné: Južné Švédsko, Småland med öarna, Västsverige, Sydsverige

susedia: Östra Mellansverige, Sør-Østlandet, Småland med öarna, Norra Mellansverige, Sydsverige

podregióny: Halland, Västra Götaland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Västsverige - SE23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .