qr kod na stranku

Sydsverige - SE22

regióny EÚ: Švédsko > Južné Švédsko > Sydsverige


mapka Sydsverige SE22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20212,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021105
miera nezamestnanosti202111,5
miera zamestnanosti202172,2
počet obyvateľov20211 548 392
hustota obyvateľstva2019110,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní202135,1
miera nezamestnanosti mladých202127,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202141,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215
index demografickej závislosti202132,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202195,53
demograficky strom SE22 Sydsverige podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sydsverige

nace_r2%
A13,62 %
B-E70,310 %
F48,67 %
G-I130,918 %
J40,15 %
K10,71 %
L14,22 %
M_N97,713 %
NRP16,42 %
O-Q257,335 %
R-U32,64 %
TOTAL732,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sydsverige, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sydsverige

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE22 Sydsverige 1996 demografická pyramída demograficky strom SE22 Sydsverige demografická pyramída

ostatné: Južné Švédsko, Småland med öarna, Västsverige, Sydsverige

susedia: Västsverige, Småland med öarna

podregióny: Blekinge, Skåne län

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sydsverige - SE22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .