qr kod na stranku

Småland med öarna - SE21

regióny EÚ: Švédsko > Južné Švédsko > Småland med öarna


mapka Småland med öarna SE21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202122
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021103
miera nezamestnanosti20217,9
miera zamestnanosti202176,1
počet obyvateľov2021873 407
hustota obyvateľstva201926,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní202132,6
miera nezamestnanosti mladých202123,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202136,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,3
index demografickej závislosti202137,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,75
demograficky strom SE21 Småland med öarna podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Småland med öarna

nace_r2%
A17,14 %
B-E73,718 %
F30,27 %
G-I71,517 %
J13,53 %
K3,61 %
L6,42 %
M_N33,48 %
NRP5,81 %
O-Q149,836 %
R-U14,53 %
TOTAL419,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Småland med öarna, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Småland med öarna

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SE21 Småland med öarna 1996 demografická pyramída demograficky strom SE21 Småland med öarna demografická pyramída

ostatné: Južné Švédsko, Småland med öarna, Västsverige, Sydsverige

susedia: Östra Mellansverige, Sydsverige, Västsverige

podregióny: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Småland med öarna - SE21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SE21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .