qr kod na stranku

Projekt SKRS

skrs alexandra pivkova konf-2022-lucenec-skrs/konf-lucenec-pivkova Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS bol realizovaný z dopytovo orientovanej výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU. Projekt sme úspešne ukončili, všetky merateľné ukazovatele boli prekročené.

Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023 a má za cieľ zapojiť ekonomicky neaktívnych v okresoch Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota do legálneho zamestnania. Jeden z regiónov je na tom ekonomicky dobre (Skalica), ďalšie dva sú najmenej rozvinuté okresy s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít.

V priebehu projektu využívame zázemie Inštitútu zamestnanosti (ktorý pôsobí v oblasti zamestnanosti od roku 2004), expertízu odborného garanta, ako i odborných poradcov a poradkýň, ktorí dlhodobo realizujú aktivity zapájania ľudí dlhodobo bez práce do legálneho zamestnania, či už ako sociálni pracovníci a pracovníčky, alebo aj v pozíciách výskumných či manažérskych.

Projekt je realizovaný z dopytovo orientovanej výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU.

logo OP LZ

Projekt obsahuje aj prierezové činnosti, ktoré zovšeobecňujú skúsenosti získané v rámci projektu vo forme legislatívnych zmien, či rozpracovanie a sprístupnenie existujúcich nástrojov (najmä mzdovej kalkulačky). Tieto prierezové činnosti zabezpečujú dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu a najmä ich rozšírenie aj na ľudí, ktorí priamo neparticipujú v projekte.

Projekt sa realizuje v troch regiónoch, v okrese Skalica (prípadne aj v okolitých okresoch Senica, Malacky, Bratislava) a v ďalších dvoch regiónoch s dlhodobými problémami na trhu práce v okrese Kežmarok (prípadne aj v okolitých okresoch Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa), v okrese Rimavská Sobota (prípadne aj v okolitých okresoch Lučenec, Poltár, Revúca).

Projekt obsahuje viacero navzájom prepojených častí s dôrazom na individuálny prístup v procese terénneho individuálneho poradenstva. Hlavnými etapami realizácie projektového odborného poradenstva v uvedených regiónoch bude identifikácia ekonomicky neaktívnych osôb, identifikácia ich individuálnych prekážok na vstup na trh práce, odborná pomoc pri riešení individuálnych prekážok pri uchádzaní sa o prácu, pomoc pri nájdení práce a jej udržaní a prierezové činnosti.

Táto etapizácia má logickú a časovú postupnosť a bude sa realizovať v opakovaných vlnách daných špecifickou situáciou, ako je pracovná sezónnosť (stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo) či ukončovanie školskej dochádzky. Výnimkou sú prierezové činnosti, ktoré budú vykonávané priebežne, a to v súlade s ich charakterom a zameraním.

  • realizované z dopytovo orientovanej výzvy: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom v rámci Európskeho sociálneho fondu Operačný program Ľudské zdroje 8. REACT-EU
  • číslo projektu: 312081BVI7
  • doba realizácie: 1. 4. 2022 – 30. 11. 2023
  • miesto realizácie: Slovensko, najmä Skalica a okolie, Kežmarok a okolie a Rimavská Sobota a okolie
  • projekt sme úspešne ukončili, všetky merateľné ukazovatele boli prekročené

Projektové novinky

21.12.2023 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 – Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia . . .

10.10.2023 (link) : Záverečná konferencia projektu SKRS – Dňa 26.10.2023 poobede sme v Bratislave zorganizovali záverečnú konferenciu projektu SKRS . . .

07.03.2023 (link) : Konferencia Spiš a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Kežmarku dňa 17. 4. 2023 doobeda konferenciu Spiš a jeho trh práce . . .

20.11.2022 (link) : Mzdová kalkulačka – Novohrad a jeho trh práce – Prezentácia o mzdovej kalkulačke na konferenciu Novohrad a jeho trh práce zo dňa 21.11. 2022 . . .

18.11.2022 (link) : Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS – Prezentácia z konferencie Novohrad a jeho trh práce: Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS, zo dňa 21. 11. 2022 . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

10.05.2022 (link) : Projekt SKRS – Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS – realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023 . . .

10.09.2019 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky . . .

01.07.2018 (link) : Mzdová kalkulačka – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, ako sa vám oplatí pracovať . . .

logo OP ĽZ

Projekt KROK ZA KROKOM – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota (SKRS) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/skrs