Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Hospodárstvo SR vo svetle členstva v EÚ - konferencia NK

Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil konferencie Národného konventu pod názvom „Hospodárstvo SR vo svetle členstva v EÚ“, ktorá sa konala 14.12.2007 na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave. Hlavným a zároveň jediným prednášajúcim bol p. Milan Šikula z Ekonomického ústavu SAV v Bratislave s prednáškou:

„Determinanty konkurencieschopnosti EÚ a SR v podmienkach globalizácie“. P. Šikula po celý čas svojej prednášky hovoril o transnacionálnych korporáciách (TNK) a ich vplyve na HDP Slovenska. Uvádzal tiež niekoľko príkladov pôsobenia TNK na rozvoj konkurencieschopnosti, ich transformáciu prostredníctvom zoštíhľovania a deľbu práce medzi ich subdodávateľmi (outsourcing, offshoring). TNK si samy vyberajú krajiny, kde budú pôsobiť na základe ich komparatívnych výhod, uviedol p. Šikula. Zároveň spomenul vplyv TNK na znalostnú ekonomiku (kartel znalostných profesionálov) a ich dopad na školstvo. Pri porovnávaní konkurencieschopnosti, podľa neho, nestačí porovnávať iba s EÚ 25, ale s globálnou konkurencieschopnosťou (BRICs - Čína, Rusko).

Konferencie sa zúčastnil aj napr. p. Jusko z RÚZ, ktorý v diskusii uviedol, že Lisabonská stratégia je fiaskom EÚ a Slovensko je v podstate montážnou dielňou TNK. Tiež spomenul, že SR má veľa univerzít, ale na úkor kvality vzdelávania. P. Schmidt zo Slovenskej živnostenskej komory uviedol, že máme síce veľa škôl, ale absolventi nemajú dostatočnú kvalitu a v SR je tiež nedostatok odborne vzdelaných učňov.

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/hospodarstvo-sr-vo-svetle-clenstva-v-eu
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko