qr kod na stranku

Návrh zákona o službách zamestnanosti

Návrh Zákona o službách zamestnanosti je aktuálne v procese schvaľovania.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-trh/zakon-o-sluzbach-zamestnanosti
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .