qr kod na stranku

Todo

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Todo, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy/todo


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/spravy/todo