qr kod na stranku

Známkovanie politických strán

Inštitút zamestnanosti podľa programov jednotlivých strán oznámkoval ich programy v oblasti aktívnej politiky trhu práce.

Kvalita volebných programov jednotlivých strán sa líši, či už kvantitatívne (od jednostranových po 70 stranové) či kvalitatívne. Všetky strany deklarovali nezamestnanosť ako problém a väčšina ako riešenie používala všeobecné a nekonfliktné frázy. Niektoré strany sa odhodlali ku konkrétnym krokom a návrhom.

Ani jedna strana neobdržala jednotku, kedže program žiadnej z nich v oblasti aktívnej politiky trhu práce a riešenia dlhodobej nezamestnanosti nie je komplexný a plne odpovedajúci ambícii dostať Slovensko na priemer Európskej únie v tejto oblasti. Niektoré strany (so známkou 2 a 2-) majú vo svojich programoch čiastkové riešenia, avšak bez prílišnej konkretizácie a argumentácie a iba s čiastkovou komplexnosťou. Strany so známkou 3 majú niektoré zaujímavé myšlienky, avšak chýba im náznak komplexnosti. Strany so známkou 4 majú v programe niektoré kroky avšak chýba konkrétnosť a odôvodnenie reálnosti takýchto krokov. Strany so známkou 4- a 5 používajú iba nekonfliktné frázy alebo iba deklarujú nezamestnanosť ako problém.

Preto odporúčame, aby sa pri formovaní povolebnej koalície téme riešenia špecifických otázok dlhodobej nezamestnanosti venovala zo strany politikov vecná a komplexná pozornosť. Ideálnym riešením by bola širšia odborná diskusia s celým politickým spektrom a odbornou verejnosťou.známkastranyv programe majú
1-strany majú veľmi dobre rozpracované aktívne politiky trhu práce
2SMER-SD, SFstrany majú aktívnu politiku trhu práce dobre rozpracovanú
2-SMK, KDH, SDKU-DSstrany majú aktívnu politiku trhu práce relatívne dobre rozpracovanú
3HZDS-ĽS, ANOstrany majú rozpracované niektoré prvky aktívnej politiky trhu práce
4SLNKO, HZD, KSS, SNSstrany majú náznaky aktívnej politiky trhu práce
4-MISIA 21, PS, SĽSstrany sa čiastočne venujú aj politike trhu práce
5ĽB, S.O.S., SDĽ, ZRS, ASVstrany neriešia politiku trhu práce
inéOKS, NÁDEJ strany považujú situáciu človeka (napríklad aj nezamestnanosť) za jeho osobnú zodpovednosť a aktívne politiky trhu práce preto nepovažujú za úlohu štátu

https://www.iz.sk/sk/projekty/aktivna-politika-trhu-prace-v-programoch-politickych-stran/znamkovanie-politickych-stran