Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Konferencia: Zákonník práce, výzvy a možnosti

Inštitút zamestnanosti organizuje v januári 2011 konferenciu na tému "Zákonník práce: výzvy a možnosti". Pôvodný termín v novembri 2010 sme museli kvôli technicko organizačným dôvodom zrušiť. Presnejší decembrový dátum oznámime s predstihom.

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre prediskutovanie názorov a skúseností organizovanej občianskej spoločnosti pri uplatňovaní zákonníka práce a jeho uvažovanými zmenami. Predkladatelia novely a hlavne poslanci národnej rady tak budú mať možnosť vypočuť si argumenty zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, ale aj akademickej obce a nevládnych organizácií na pripravovanú novelu zákonníka práce.

Z obsahového hľadiska organizátori diskusiu rozdelili na tri tématické panely:

1. Flexibilné pracovné možnosti

Blok zahŕňa otázky týkajúce sa organizácie pracovného času (napr. pružný pracovný čas, flexikonto alebo nadčasy), flexibilnejšie pracovné úväzky (polovičné a čiastkové úväzky, tele-working, projektové zmluvy).

2. Sociálne istoty po skončení zamestnania

Skončenie pracovného pomeru prináša novým nezamestnaným problémy a sociálne neistoty. Blok sa venuje odstupnému ako i poisteniu v nezamestnanosti, tak aby bolo funkčné a prinášalo dostatočné finančné istoty s motivačným charakterom.

3. Znevýhodnené skupiny a deformácie trhu práce

Na trhu práce vystupuje niekoľko znevýhodnených skupín: absolventi, osoby na a po rodičovskej dovolenke, dôchodcovia, ... Prílišná podpora časti z nich môže deformovať trh práce.

4. Širšie súvislosti, zhrňujúce komentáre

V troch tématických paneloch vystúpia experti zamestnancov, zamestnávateľov, akademickej obce a nevládnych organizácií. V záverečnom paneli budú mať priestor relevantní predstavitelia zareagovať na prednesené názory a predostrieť svoje pohľady na diskutovanú problematiku.

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .


podobné správy: Konferencia január 2016 , Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe , Konferencia 3R , Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ , Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-zakonnik-prace-vyzvy-a-moznosti
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

máj 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181494, z toho 76453 dlhodobo, miera 6.6% (2.8% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.2% (12.7%), Revúca 20.5% (10.5%), Rožňava 17.2% (9.5%), Kežmarok 17.0% (8.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.3%, Galanta 2.5%, Hlohovec 2.6%, Trenčín 2.6%, Trnava 2.7%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko