Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Miera nezamestnanosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-podla-dosiahnuteho-vzdelania
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko