Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Miera nezamestnanosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Celková miera nezamestnanosti, podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania vo vybraných európskych krajinách v roku 2004 podľa Eurostatu.

Percentuálna miera nezamestnnaosti je prepočítaná na počet nezamestnaných vo vekovej skupine 25-64 ročných s istým dosiahnutým stupňom vzdelania (International Standard Classification of Education – ISCED 1997), na celkový počet obyvateľov v tej istej vekovej kategórii.


Dokončený stupeň vzdelania
2004primárne vzdelanie – 1. úroveň základného vzdelania (ISCED 1997)sekundárne vzdelanie – 2.a 3. úroveň vzdelania (ISCED 1997)terciárne vzdelanie – 5.-6. úroveň vzdelania (ISCED 1997)
EÚ 25---
EÚ 15---
Belgicko10,85,93,2
Česká republika22,86,41,9
Dánsko7,84,83,9
Nemecko---
Estónsko15,99,75
Grécko---
Španielsko11,39,17,1
Francúzsko11,67,36,2
Írsko6,43,22,1
Taliansko7,85,44,8
Cyprus5,83,62,7
Lotyšsko13,79,73,3
Litva14125,9
Luxembursko---
Maďarsko114,71,9
Malta5,73,90,4
Holandsko---
Rakúsko8,442,7
Poľsko28,4176,1
Portugalsko6,25,54
Slovinsko952,6
Slovensko48,3154,9
Fínsko128,24,7
Švédsko65,83,8
Veľká Británia6,33,62,2
Bulharsko19,810,25,3
Chorvátsko---
Rumunsko7,26,42,6
Island---
Nórsko4,12,82,8

Zdroj: Eurostat

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Miera nezamestnanosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-podla-dosiahnuteho-vzdelania


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-podla-dosiahnuteho-vzdelania