qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Celková miera nezamestnanosti, podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania vo vybraných európskych krajinách v roku 2004 podľa Eurostatu.

Percentuálna miera nezamestnnaosti je prepočítaná na počet nezamestnaných vo vekovej skupine 25-64 ročných s istým dosiahnutým stupňom vzdelania (International Standard Classification of Education – ISCED 1997), na celkový počet obyvateľov v tej istej vekovej kategórii.


Dokončený stupeň vzdelania
2004primárne vzdelanie – 1. úroveň základného vzdelania (ISCED 1997)sekundárne vzdelanie – 2.a 3. úroveň vzdelania (ISCED 1997)terciárne vzdelanie – 5.-6. úroveň vzdelania (ISCED 1997)
EÚ 25---
EÚ 15---
Belgicko10,85,93
Česká republika226,41,9
Dánsko7,84,83
Nemecko---
Estónsko159,75
Grécko---
Španielsko119,17
Francúzsko117,36
Írsko6,43,22
Taliansko7,85,44
Cyprus5,83,62
Lotyšsko139,73
Litva14125
Luxembursko---
Maďarsko114,71,9
Malta5,73,90,4
Holandsko---
Rakúsko8,442
Poľsko28176
Portugalsko6,25,54
Slovinsko952
Slovensko48154
Fínsko128,24
Švédsko65,83
Veľká Británia6,33,62
Bulharsko1910,25
Chorvátsko---
Rumunsko7,26,42
Island---
Nórsko4,12,82

Zdroj: Eurostat

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Miera nezamestnanosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S1y, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/miera-nezamestnanosti-podla-dosiahnuteho-vzdelania