qr kod na stranku

Região Autónoma dos Açores - PT20

regióny EÚ: Portugalsko > Região Autónoma dos AÇORES > Região Autónoma dos Açores


mapka Região Autónoma dos Açores PT20
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202145,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202067
miera nezamestnanosti20217,3
miera zamestnanosti202163,8
počet obyvateľov2021242 201
hustota obyvateľstva2019105,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20216,18
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy20219,41
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,8
miera nezamestnanosti mladých201441,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202114,1
index demografickej závislosti202121,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202183,88

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma dos Açores

nace_r2%
R-U7,67 %
F7,47 %
O-Q36,933 %
A8,78 %
B-E109 %
M_N8,38 %
TOTAL110,4100 %
G-I2825 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Região Autónoma dos Açores, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Região Autónoma dos Açores

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom PT20 Região Autónoma dos Açores 1996 demografická pyramída demograficky strom PT20 Região Autónoma dos Açores demografická pyramída

ostatné: Região Autónoma dos AÇORES, Região Autónoma dos Açores

podregióny: Azory

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Região Autónoma dos Açores - PT20, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT20


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/PT20
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .