Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Vekové rozdelenie lekárov a zubných lekárov

30-grafov-o-zdravotnictve/vekove-rozdelenie-lekarov-a-zubnych-lekarov

Pri pohľade na nasledujúci graf nás môžu znepokojovať stĺpce s vekovým ohraničením 60 – 64 a 65+. Spoločne nám tieto dve kategórie vytvoria skupinu s počtom 5 980 lekárov a zubných lekárov, ktorí môžu čoskoro odísť do dôchodku. Najmenší počet sa nachádza prirodzene v najmladšej vekovej kategórii.

V tomto prípade vysoký počet lekárov v penzijnom veku zhorší poskytovanie lekárskych služieb v budúcnosti, keďže vekový priemer stúpa nielen v prípade lekárov, ale aj v prípade obyvateľstva samotného.

Zdroj údajov: NCZI

Vekové rozdelenie lekárov a zubných lekárov

rok 2017počet
20 – 2487
25 – 292 393
30 – 342 455
35 – 391 909
40 – 442 200
45 – 492 603
50 – 541 755
55 – 591 949
60 – 643 085
65+2 895

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/vekove-rozdelenie-lekarov-a-zubnych-lekarov