qr kod na stranku

Minimálna mzda v EÚ január 2007

Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva uvádza rozpätie legislatívne stanovenej úrovne minimálnej mzdy v 20 krajinách EÚ.

Ak by sme zobrali do úvahy rozdiely v parite kúpnej sily (PPS) medzi členskými krajinami EÚ potom Luxembursko má najvyššiu hodnotu (1 503 PPS/mes.) a Rumunsko najnižšiu (204 PPS).

Podľa úrovne minimálnej mzdy v EUR/mes., členské krajiny EÚ by sa dali rozdeliť na 3 skupiny.

Minimálna mzda v januári 2007 bola nižšia ako 300EUR/mes. v krajinách: Bulharsko 92 EUR, Lotyšsko 172 EUR, Litva 174 EUR, Slovensko 217 EUR, Estónsko 230 EUR, Poľsko 246 EUR

Do druhej skupiny s min. mzdou 400-700 EUR/mes. patria: Portugalsko 470 EUR, Slovinsko 522 EUR, Španielsko 666 EUR a Grécko 668 EUR (júl 2006)

Minimálna mzda vyššia ako 1200 EUR/mes. bola: vo Francúzsku 1254 EUR, Belgicku 1259 EUR, Holandsku 1301 EUR, V. Británii 1361 EUR, Írsku 1403 EUR a Luxembursku 1570 EUR. Pre porovnanie, v januári 2007 bola min. mzda v USA 676 EUR

Min. mzda od r. 2005 pred­stavovala 1/3 priemernej brutto mes. mzdy v priemysle a službách v Estónsku, Rumunsku, Lotyšsku, Poľsku a na Slovensku. Asi 50 % to bolo v Írsku, Luxembursku, na Malte a v Bulharsku. V USA min. mzda pred­stavovala 32 % priemernej brutto mes. mzdy.

štátEuro (prepočet)parita kúp. sily.národ. mena% zamest. s min.m.min.m. ako % priem. mzdy
Belgicko1 2591 2031259::
Bulharsko9221618016,050
ČR28846582,039
Estónsko23036234,833
Grécko**668768668::
Španielsko6667246660,840
Francúzsko1 2541 1501 25416,8:
Írsko1 4031 14114033,352
Lotyšsko17231012012,034
Litva17432460010,338
Luxembursko1 5701 5031 57011,051
Maďarsko258423658,038
Malta 5858052511,551
Holandsko1 3011 2441 3012,246
Poľsko2463899362,934
Portugalsko4705464704,741
Rumunsko1142043909,733
Slovinsko5227015222,846
Slovensko21735171,734
V. Británia1 361 1 292 9161,837
Turecko298498563::
USA6767798931,332

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Minimálna mzda v EÚ január 2007, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​S3b, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/minimalna-mzda-2007-januar
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .