qr kod na stranku

Program konferencie

Dňa 15. júna 2007 od 9:00 Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu s cieľom výmeny skúseností a názorov na aktívnu politiku trhu práce s podtitulom zákona o službách zamestnanosti.

Napriek poklesu nezamestnanosti v poslednom období, problém nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku vážny. Bohužiaľ, na tento problém v jeho komplexnosti neexistuje jednoduché a účinné riešenie. Inštitút zamestnanosti v snahe aktívne pomôcť tento komplexný problém riešiť, organizuje už tretiu konferenciu o aktívnej politike trhu práce.

Srdečne Vás pozývame na túto konferenciu, ktorá bude miestom na výmenu skúseností a názorov a aspoň čiastočne prispeje k návrhom na riešenie problému aktívnej politiky trhu práce v rámci zákona o službách zamestnanosti v podmienkach Slovenska.

Pozvánka

Vaše konštruktívne návrhy v podobe krátkej prezentácie sú vítané v bloku nazvanom zracionálnenie služieb zamestnanosti.

Vzhľadom na limitovanú veľkosť sály, prosím potvrďte vašu účasť a prípadnú prezentáciu na mail iz@iz.sk.

Prednáška Inštitútu zamestnanosti

Základ pred­nášky Inštitútu zamestnanosti o navrhovaných zmenách v zákone o službách zamestnanosti.

Program

Program konferencie: Aktívna politika trhu práce
9:00 – 9:10otvorenie konferencie
9:10 – 9:30 zefektívnenie služieb zamestnanostiViliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti
zástupca MPSVaR (v rokovaní)
9:30 – 10:15doterajšia prax a skúsenostiJaroslav Šumný
zástupca UPSVaR
Rastislav Noška, Inštitút zamestnanosti
10:15 – 10:30 diskusia
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 11:30 zefektívnenie služieb zamestnanosti z pohľadu sociálnych partnerovRepubliková únia zamest­návateľov
Milan Bušo, Eugen Škultéty, Konfederácia odborových zväzov
11:30 – 12:00 zracionálnenie služieb zamestnanosti Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti
Nicolas Ogou, APZ Somotor
Štefan Repko, KRRA Banská Bystrica
zástupcovia neziskových organizácií (v rokovaní)
12:00 – 13:00 diskusia, odporúčania a závery

https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-jun-2007/program