Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálna mzda v súčasnosti je 520,00 €, ktorá platí od 1. 1. 2019. Oproti minulosti prišlo k nárastu, čo vidno aj v nasledujúcej tabuľke:

platí odSkeuro€ na hodinuzákon
1. 2. 19912000 SkNARIADENIE VLÁDY 99/1991 o určení minimálnej mzdy z 25. februára 1191
1. 1. 19922200 SkNARIADENIE VLÁDY 53/1992 o minimálnej mzde z 23. januára 1992
1. 10. 19932450 SkNARIADENIE VLÁDY 248/1993 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. z 12. októbra 1993,
1. 4. 19962700 SkZÁKON 90/1996 o minimálnej mzde z 21. marca 1996
1. 1. 19983000 SkZÁKON 366/1997 ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov zo 4. decembra 1997,
1. 4. 19993600 SkZÁKON 56/1999 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov z 22. marca 1999,
1. 1. 20004400 SkNARIADENIE VLÁDY 298/2000 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 13. septembra 2000,
1. 10. 20014920 SkNARIADENIE VLÁDY 411/2001 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 3. októbra 2001,
1. 10. 20025570 SkNARIADENIE VLÁDY 514/2002 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 21. augusta 2002,
1. 10. 20036080 SkNARIADENIE VLÁDY 400/2003 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 30. septembra 2003,
1. 10. 20046500 SkNARIADENIE VLÁDY 525/2004 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 22. septembra 2004,
1. 10. 20056900 SkNARIADENIE VLÁDY 428/2005 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy zo 14. septembra 2005,
1. 10. 20067600 SkNARIADENIE VLÁDY 540/2006 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 28. septembra 2006,
1. 10. 20078100 SkNARIADENIE VLÁDY 450/2007 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 19. septembra 2007,
1. 1. 2009295,50 €1,698 €/hodNARIADENIE VLÁDY 422/2008 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 15. októbra 2008,
1. 1. 2010307,70 €1,768 €/hodNARIADENIE VLÁDY 441/2009 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 21. októbra 2009,
1. 1. 2011317,00 €1,822 €/hodNARIADENIE VLÁDY 408/2010 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 13. októbra 2010,
1. 1. 2012327,20 €1,880 €/hodNARIADENIE VLÁDY 343/2011 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011,
1. 1. 2013337,70 €1,941 €/hodNARIADENIE VLÁDY 326/2012 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012,
1. 1. 2014352,00 €2,023 €/hodNARIADENIE VLÁDY 321/2013 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013,
1. 1. 2015380,00 €2,184 €/hodNARIADENIE VLÁDY 297/2014 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014,
1. 1. 2016405,00 €2,328 €/hodNARIADENIE VLÁDY 279/2015 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015,
1. 1. 2017435,00 €2,500 €/hodNARIADENIE VLÁDY 280/2016 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016,
1. 1. 2018480,00 €2,759 €/hodNARIADENIE VLÁDY 278/2017 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017,
1. 1. 2019520,00 €2,989 €/hodNARIADENIE VLÁDY 300/2018 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018,

Od 1. 1. 2013 sa minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov (§223 odsek 2 Zákonníka práce). Zmena prišla zákonom 361/2012 z 25.10.2012.


27.01.2018 (link) : Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2019 . . .

07.11.2012 (link) : Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2008 . . .

27.09.2007 (link) : Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády . . .

30.07.2007 (link) : Stanovisko k minimálnej mzde k výsledkom rokovania tripartity. Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk . . .

02.05.2007 (link) : Prínášame porovnanie minimálnej a priemernej mzdy v krajinách EÚ . . .

10.04.2007 (link) : Na základe myšlienky OECD, Inštitút zamestnanosti prepočítal možné výšky minimálnej mzdy v jednotlivých krajoch SR . . .

01.03.2007 (link) : Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva uvádza rozpätie legislatívne stanovenej úrovne minimálnej mzdy v 20 krajinách EÚ. Ak by sme zobrali do úvahy rozdiely v parite kúpnej sily (PPS) medzi členskými krajinami EÚ potom Luxembursko má najvyššiu hodnotu (1 503 PPS/mes.) a Rumunsko najnižšiu (204 PPS) . . .

29.09.2006 (link) : Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Priebežne aktualizované

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2019.. . .