Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálnu mzdu popisuje zákon. Minimálnu mzdu má garantovaný každý zamestnanec. Ak nemá plný úväzok, mzda tohto človeka je alikvótne nižšia.

Minimálna mzda v súčasnosti je 623.00 €, alebo 3,580 €/hod, ktorá platí od 1. 1. 2021. Oproti minulosti prišlo k nárastu, čo vidno aj v nasledujúcej tabuľke:

platí odSkeuro€ na hodinuzákon
1. 1. 2021623,00 €3,580 €/hodZÁKON 294/2020 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov z 20. októbra 2020
1. 1. 2020580,00 €3,333 €/hodNARIADENIE VLÁDY 324/2019 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 z 2. októbra 2019
1. 1. 2019520,00 €2,989 €/hodNARIADENIE VLÁDY 300/2018 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018
1. 1. 2018480,00 €2,759 €/hodNARIADENIE VLÁDY 278/2017 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017
1. 1. 2017435,00 €2,500 €/hodNARIADENIE VLÁDY 280/2016 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016
1. 1. 2016405,00 €2,328 €/hodNARIADENIE VLÁDY 279/2015 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015
1. 1. 2015380,00 €2,184 €/hodNARIADENIE VLÁDY 297/2014 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014
1. 1. 2014352,00 €2,023 €/hodNARIADENIE VLÁDY 321/2013 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013
1. 1. 2013337,70 €1,941 €/hodNARIADENIE VLÁDY 326/2012 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012
1. 1. 2012327,20 €1,880 €/hodNARIADENIE VLÁDY 343/2011 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011
1. 1. 2011317,00 €1,822 €/hodNARIADENIE VLÁDY 408/2010 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 13. októbra 2010
1. 1. 2010307,70 €1,768 €/hodNARIADENIE VLÁDY 441/2009 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 21. októbra 2009

Od 1. 1. 2013 sa minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov (§223 odsek 2 Zákonníka práce). Zmena prišla zákonom 361/2012 z 25.10.2012.

zdanenie minimálnej mzdy kalkulacka/zdanenie-min-mzdy

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2019 . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2008 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2008 . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády . . .

02.05.2007 (link) : Minimálna mesačná mzda v pomere k priemernej mesačnej mzde (%) – Prínášame porovnanie minimálnej a priemernej mzdy v krajinách EÚ . . .

01.03.2007 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva uvádza rozpätie legislatívne stanovenej úrovne minimálnej mzdy v 20 krajinách EÚ. Ak by sme zobrali do úvahy rozdiely v parite kúpnej sily (PPS) medzi členskými krajinami EÚ potom Luxembursko má najvyššiu hodnotu (1 503 PPS/mes.) a Rumunsko najnižšiu (204 PPS) . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2019.. . .

ikona Priebežne aktualizované

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .