Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálna mzda v súčasnosti je 520,00 €, ktorá platí od 2019-01-01. Oproti minulosti prišlo k nárastu, čo vidno aj v nasledujúcej tabuľke:

platí odSkeuroeuro_hodzákon
1991-02-012000 SkNARIADENIE VLÁDY 99/1991 o určení minimálnej mzdy z 25. februára 1191
1992-01-012200 SkNARIADENIE VLÁDY 53/1992 o minimálnej mzde z 23. januára 1992
1993-10-012450 SkNARIADENIE VLÁDY 248/1993 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. z 12. októbra 1993,
1996-04-012700 SkZÁKON 90/1996 o minimálnej mzde z 21. marca 1996
1998-01-013000 SkZÁKON 366/1997 ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov zo 4. decembra 1997,
1999-04-013600 SkZÁKON 56/1999 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov z 22. marca 1999,
2000-01-014400 SkNARIADENIE VLÁDY 298/2000 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 13. septembra 2000,
2001-10-014920 SkNARIADENIE VLÁDY 411/2001 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 3. októbra 2001,
2002-10-015570 SkNARIADENIE VLÁDY 514/2002 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 21. augusta 2002,
2003-10-016080 SkNARIADENIE VLÁDY 400/2003 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 30. septembra 2003,
2004-10-016500 SkNARIADENIE VLÁDY 525/2004 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 22. septembra 2004,
2005-10-016900 SkNARIADENIE VLÁDY 428/2005 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy zo 14. septembra 2005,
2006-10-017600 SkNARIADENIE VLÁDY 540/2006 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 28. septembra 2006,
2007-10-018100 SkNARIADENIE VLÁDY 450/2007 ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z 19. septembra 2007,
2009-01-01295,50 €1,698 €/hodNARIADENIE VLÁDY 422/2008 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 15. októbra 2008,
2010-01-01307,70 €1,768 €/hodNARIADENIE VLÁDY 441/2009 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 21. októbra 2009,
2011-01-01317,00 €1,822 €/hodNARIADENIE VLÁDY 408/2010 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy z 13. októbra 2010,
2012-01-01327,20 €1,880 €/hodNARIADENIE VLÁDY 343/2011 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 z 12. októbra 2011,
2013-01-01337,70 €1,941 €/hodNARIADENIE VLÁDY 326/2012 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013 z 10. októbra 2012,
2014-01-01352,00 €2,023 €/hodNARIADENIE VLÁDY 321/2013 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 z 2. októbra 2013,
2015-01-01380,00 €2,184 €/hodNARIADENIE VLÁDY 297/2014 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 z 15. októbra 2014,
2016-01-01405,00 €2,328 €/hodNARIADENIE VLÁDY 279/2015 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 zo 7. októbra 2015,
2017-01-01435,00 €2,500 €/hodNARIADENIE VLÁDY 280/2016 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 z 12. októbra 2016,
2018-01-01480,00 €2,759 €/hodNARIADENIE VLÁDY 278/2017 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 z 11. októbra 2017,
2019-01-01520,00 €2,989 €/hodNARIADENIE VLÁDY 300/2018 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 z 10. októbra 2018,

27.01.2018 (link) : Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991 . . .

07.11.2012 (link) : Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách - rok 2008 . . .

27.09.2007 (link) : Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády . . .

30.07.2007 (link) : Stanovisko k minimálnej mzde k výsledkom rokovania tripartity. Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk . . .

02.05.2007 (link) : Prínášame porovnanie minimálnej a priemernej mzdy v krajinách EÚ . . .

10.04.2007 (link) : Na základe myšlienky OECD, Inštitút zamestnanosti prepočítal možné výšky minimálnej mzdy v jednotlivých krajoch SR . . .

01.03.2007 (link) : Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva uvádza rozpätie legislatívne stanovenej úrovne minimálnej mzdy v 20 krajinách EÚ. Ak by sme zobrali do úvahy rozdiely v parite kúpnej sily (PPS) medzi členskými krajinami EÚ potom Luxembursko má najvyššiu hodnotu (1 503 PPS/mes.) a Rumunsko najnižšiu (204 PPS) . . .

29.09.2006 (link) : Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/data/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona MInimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? História minimálnej mzdy od roku 1991.. . .

ikona Priebežne aktualizované

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti.. . .

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/data/minimalna-mzda

Aktuálne štatistiky

November 2018: počet UoZ na úradoch práce: 171871, z toho 67003 dlhodobo, miera 6.3% (2.4% dlhodobá nezamestnosť)

Najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 19.7% (11.7%), Revúca 18.9% (9.8%), Kežmarok 17.4% (8.2%), Rožňava 15.8% (8.7%), Vranov nad Topľou 15.2% (7.2%)

Najnižšia nezam.: Trenčín 2.3%, Bratislava V 2.4%, Galanta 2.4%, Hlohovec 2.6%, Skalica 2.6%

Mobilné aplikácie

Pre Android aj iPhone.

stiahni pre android stiahni pre iPhone